Dobro došli na internet prezentaciju

Kancelarije za inkluziju Roma!

Kancelarija za inkluziju Roma je raspisala Konkurs za studentsku stipendiju

Na osnovu Programa rada i Finansijskog plana za 2020. godinu Kancelarije za inkluziju Roma i člana 2. Pravilnika o dodeli studentskih stipendija,  Kancelarija za inkluziju Roma, raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA 
STUDENTIMA PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANjINE KOJI SU UPISANI NA VISOKU ŠKOLU   STRUKOVNIH STUDIJA  ZA OBRAZOVANjE  VASPITAČA „MIHAILO PALOV“ U VRŠCU
-    NA OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE : STUDIJSKI PROGRAM VASPITAČ DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA, KOJI POHAĐAJU NASTAVU NA ROMSKOM JEZIKU za školsku 2020/2021 godinu

-    NA PRVU GODINU MASTER STRUKOVNIH STUDIJA
 

Važno

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov" u Vršcu

Kontakt: Marija Aleksandrović - 060/391-97-22

  • Mere afirmativne akcije

  • Obrazovanje Roma

  • Kultura

Baner-Pecat-211x81.png

© 2019 Sva prava zadržana - Kancelarija za inkluziju Roma