MEĐUNARODNI DAN ROMSKOG JEZIKA

Romski jezik jedna je od najznačajnijih karika u osnaživanju romskog identiteta i sredstvo je komunikacije, socijalizacije i kulturne integracije Roma, istakao je za list “Dekada inkluzije Roma”, Miloš Nikolić direktor Kancelarije za inkluziju Roma, povodom obeležavanja Svetskog dana romskog jezika.

Nikolić naglašava da je veoma važno romskom jeziku osigurati trajnu brigu u očuvanju, razvoju i standardizaciji i Romima omogući služenje vlastitim jezikom. On ističe da sva objavljena dela na romskom jeziku, odnosno ona književna dela koja su napisana na romskom, a kasnije prevedana na druge jezike, utiču na proširenu društvenu potporu romskoj zajednici u Srbiji ali i u čitavom svetu. Za dalji napredak i očuvanje romskog jezika i kulture, poseban značaj ima Katedra studijskog programa za obrazovanje vaspitača na romskom jeziku u Vršcu, koja je jedinstvena u našoj zemlji i šire, i postoji već jedanaest godina. Do sada je kroz nju prošlo 80-ak studenata romske nacionalnosti, 28-oro ih je diplomiralo, dosta ih je upisalo specijalističke studije, neki već rade u svojoj struci ili kao pedagoški asistenti – dodao je Nikolić Najpoznatiji svetski lingvisti kažu da je jezik trajno dobro jednog naroda, i on mora da se neguje i sačuva od zaborava. Kako bi romski jezik izbegao izumiranje, u osnovnim školama u Srbiji je uveden izborni predmet “romski jezik sa elementima nacionalne kulture” koji se izučava u mnogim gradovima i opštinama širom naše zemlje.

© 2019 Sva prava zadržana - Kancelarija za inkluziju Roma