Konkurs za studentsku stipendiju

Na osnovu Programa rada i Finansijskog plana za 2020. godinu Kancelarije za inkluziju Roma i člana 2. Pravilnika o dodeli studentskih stipendija,  Kancelarija za inkluziju Roma, raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA 
STUDENTIMA PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANjINE KOJI SU UPISANI NA VISOKU ŠKOLU   STRUKOVNIH STUDIJA  ZA OBRAZOVANjE  VASPITAČA „MIHAILO PALOV“ U VRŠCU
-    NA OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE : STUDIJSKI PROGRAM VASPITAČ DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA, KOJI POHAĐAJU NASTAVU NA ROMSKOM JEZIKU za školsku 2020/2021 godinu

          -    NA PRVU GODINU MASTER STRUKOVNIH STUDIJA
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izveštavanje po Konkursu za dodelu sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja

© 2019 Sva prava zadržana - Kancelarija za inkluziju Roma