ZAPOSLENI

Zaposleni u Kancelariji za inkluziju Roma
  1. Aleksandra Milašinović, pravno kadrovski analitičar,

       aleksandra.milasinovic@vojvodina.gov.rs

   2. Aleksandra Mićić, saradnik za odnose sa javnošću i izdavačku delatnost,

       aleksandra.micic@vojvodina.gov.rs

   3. Romeo Mihajlović, finansijsko-računovodstveni analitičar,

       romeo.mihajlovic@vojvodina.gov.rs

  4. Ljiljana Knežević, poslovni sekretar,

     ljiljana.knezevic@vojvodina.gov.rs

  5. Ivana Mulić, referent za pravne,kadrovske i administrativne poslove

      ivana.mulic@vojvodina.gov.rs

© 2019 Sva prava zadržana - Kancelarija za inkluziju Roma